ZAKOLIČBA OBJEKTOV

Zakoličba pomeni prenos objektov iz načrta na teren. Pogoj za zakoličbo je izdano gradbeno dovoljenje.

Potek postopka:

  • stranka na naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
  • na terenu se po potrebi opravi groba zakoličba za položaj in višino izkopa,
  • sledi fina zakoličba vogalov in osi objekta z zavarovanjem na profile,
  • izdelava zapisnika o zakoličenju objekta.

Cena storitve je odvisna od vogalov oziroma osi objekta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

f74744d1-2c1b-4b03-935d-0ff82dae9012