IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV

Geodetski načrt se izdela:

  • pred gradnjo za potrebe projektne dokumentacije pri novogradnjah ali dozidavah obstoječih objektov,
  • po gradnji za pridobitev uporabnega dovoljenja,
  • pred rušenjem objekta za projekt rušenja.

Na geodetskem načrtu je prikazano dejansko stanje objektov, prometnic, vegetacije in komunalnih vodov na terenu, vključno s parcelnimi mejami, in sicer na območju 25 metrov od mesta gradnje.

Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
  • na terenu se posnamejo vsi obstoječi objekti in komunalni vodi,
  • izris geodetskega načrta s parcelnimi mejami in izdelava certifikata,
  • oddaja geodetskega načrta stranki oziroma projektantu.

 

Cena storitve je odvisna od površine geodetskega načrta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

7d2e508f-f607-4e30-b120-e17de71db96b