OZNAČITEV MEJE

Označitev parcelne meje ali dela parcelne meje se izvede na urejenih parcelnih mejah v primeru, če meja v naravi ni označena z mejniki.

Označitev meje pride v poštev samo za mejnike, ki so bili urejeni po letu 2000 (po ZENDMPE ali ZEN).

Za postavitev mejnikov, ki so bili postavljeni pred letom 2000 (po MUP ali ZZKat), je potrebna ureditev meje.

Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
  • na terenu se izvede označitev meje, in sicer se postavijo novi mejniki točno na mesto, kjer so bili prej stari mejniki,
  • izdelava tehničnega poročila o označitvi meje,
  • oddaja poročila na geodetsko upravo.

Cena storitve je odvisna od števila mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

4d6330dd-12df-4811-994f-b272c6198aa0