SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB

Evidentiranje sprememb podatkov katastra stavb se izvede, če je stavba že vpisana v kataster stavb in:

  • ima objekt nov prizidek,
  • je objekt dvignjen,
  • se delijo oziroma združujejo posamezna stanovanja,
  • stranke želijo kupiti del skupnih prostorov v večstanovanjskem bloku.

Če sprememba vsebuje prizidek, je potrebno na novo določiti zemljišče pod stavbo.

Potek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
  • na terenu se odmerijo vsi podatki, ki so potrebni za spremembe podatkov katastra stavb, vključno s površinami prostorov v stavbi,
  • izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb,
  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,
  • geodetska uprava izda odločbo o spremembi podatkov katastra stavb,
  • avtomatsko se sprememba vpiše še v zemljiško knjigo.

Cena storitve je odvisna od količine sprememb v katastru stavb, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

7d2e508f-f607-4e30-b120-e17de71db96b