Geodetske storitve in svetovanje Geokat d.o.o.

Ko razmišljate o gradnji, o ureditvi meje, o vpisih v kataster stavb in o mnogih drugih rečeh v zvezi z geodezijo, smo mi pravi naslov, kjer so vam na voljo kakovostne in cenovno ugodne storitve in svetovanja.
Obiščite nas na naslovu naše firme.

V podjetju Geokat strankam nudimo:

  • ureditev mej, delitev - parcelacijo in združitev parcel,
  • izdelavo geodetskih načrtov,
  • izravnavo mej,
  • označitev meje z mejniki,
  • določitev zemljišča pod stavbo,
  • vpis objekta v kataster,
  • vpis stavb v kataster stavb, zakoličbo stavb in objektov,
  • vpis v gospodarsko javno infrastrukturo (kanalizacija, voda, elektrika,….)
  • in vso inženirsko – tehnično geodezijo.
4823f85d-9bfb-4a33-a4e7-a5cefaf05d62
9010c8b4-43aa-4176-9915-c1a6f1eb3246

Reference

V dvajsetih letih delovanja se je nabralo veliko investicij in objektov zaznamovanih z delom podjetja Geokat. V tako imenovani komunalni kataster sodijo:

- Telekom,
- Telemah,
- bivši PAP Telematika,
- Gorenjski kabel,
- Slovenske železnice,
- Elektro Ljubljana in drugi.

Novice

I3ZNueYk

GEODETSKI NAČRT

Razmišljate o gradnji in potrebujete geodetski načrt? Načrt se izdela: – pred gradnjo za potrebe projektne dokumentacije pri novogradnjah ali dozidavah obstoječih objektov, – po gradnji za pridobitev uporabnega dovoljenja, – pred rušenjem objekta za projekt rušenja.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Vnesite prosim svoje ime
Vnesite prosim veljaven telefon stevilka
Vnesite prosim sporočilo