REFERENCE

V dvajsetih letih delovanja se je nabralo veliko investicij in objektov zaznamovanih z delom podjetja Geokat.

V tako imenovani komunalni kataster sodijo:

- Telekom,
- Telemah,
- bivši PAP Telematika,
- Gorenjski kabel,
- Slovenske železnice,
- Elektro Ljubljana in drugi.

Med zasebnimi investitorji je mnogo obrtnikov in podjetnikov, nekaterim so sledili od prvih začetkov v domačih garažah do gradnje hal (Igor Akrapovič, Omaplast, Kops, MZG, Kogast, Avtotransporti Kastelec, MZG, Avtoval, Logo, Gabrijel aluminijum, Bossplast, Hoja, Avtocenter Žgajnar, SBS, Terra RB….).

9010c8b4-43aa-4176-9915-c1a6f1eb3246