O NAS

20 let podjetja GEOKAT iz Grosuplja.

Točno pred dvajsetimi leti je Geokat d.o.o., kot eno od prvih treh podjetij v državi, zaoralo ledino zasebnih geodetskih storitev v slovenskem prostoru. Tedaj je Mirko Zaviršek še z dvema partnerjema zaradi razmer in možnosti, ki jim je bila dana, odšel iz javne službe ter začel ponujati in izvajati geodetsko dejavnost za račun lastne firme. Ker je zakonodaja močno zaostajala za prakso, je podjetje skoraj desetletje samostojno opravljalo vso inženirsko geodezijo, za občane pa vse postopke do izdaje odločb. Za upravni postopek je bila pristojna samo geodetska uprava, zaradi česar so bili zunanji – pogodbeni izvajalec geodetske uprave.

Šele leta 2000 je slovenska zakonodaja z dodelitvijo pooblastil zasebnim firmam, ki so izpolnjevale določene pogoje, omogočila opravljanje celovitih geodetskih storitev.

»Takrat smo prevzeli vse terensko delo geodetskih uprav,« pripoveduje Mirko Zaviršek.

Z dejavnostjo so začeli trije, zaradi vedno večjega povpraševanja je število zaposlenih v podjetju naraslo na sedem, pri čemer je ostalo do recesijskih časov. Zaradi drugačnih pogledov sta spotoma iz gospodarske družbe izstopila ostala dva pogodbena družbenika, zamenjalo se je kar nekaj sodelavcev, predvsem pa so vsi, s številni pripravniki, dijaki in študenti odnesli ogromno znanja in izkušenj, ki so botrovale ustanovitvi še nekaj konkurenčnih podjetij.

Gospodarska kriza in nove zakonodajne zahteve (podjetje mora imeti redno zaposlenega odgovornega geodeta z državnim izpitom) so že oklestile zasebno ponudbo geodetskih storitev, ki je s preko 350 podjetji za majhno Slovenijo res ogromna, in je po mnenju Mirka Zavirška razlog za nelojalno konkurenco in padec kakovosti v dejavnosti.

Težki časi zaradi pomanjkanja investicij se poznajo tudi v Geokatu, kjer je skupaj z lastnikom zaposlenih pet delavcev, po izobrazbi od geodetskega tehnika do univerzitetnega diplomiranega inženirja geodeta, ki se trenutno ukvarjajo manj z inženirsko geodezijo, pa več z zasebnimi upravnimi postopki (transakcije zemljišč, vrisi oz. vpisi objektov); ob aktualnem popisu nepremičnin so se stranke oglašale zaradi preverjanja lastninskih evidenc. Mirko pojasnjuje odvisnost od gradbeništva: »Mi smo začetnik posla v investicijski gradnji in gradnjo tudi zaključujemo – od parcelacije do končnega vrisa in vpisa objekta v geodetske evidence. Če gradnje ni, tudi mi nimamo dela.« Ker podjetja ne tepejo krediti in si poleg osnovnih plač ne privoščijo nobenega nagrajevanja, vseeno pa z nabavo najsodobnejših aparatur sledijo razvoju v stroki, upajo na preživetje krize, predvsem pa na premik v boljše čase gospodarstva.

3ca57b7b-8c29-4334-a5b3-a6416e118668
4823f85d-9bfb-4a33-a4e7-a5cefaf05d62
58557d3c-c9bf-41bf-a8a3-d731387962a3

Naše storitve

Podjetje Geokat za stranke izvaja: ureditev mej, delitev - parcelacijo in združitev parcel, izdeluje geodetske načrte, opravlja izravnavo mej, označitev meje z mejniki, določitev zemljišča pod stavbo, vpis objekta v kataster, vpis stavb v kataster stavb, zakoličbo stavb in objektov,vpis v gospodarsko javno infrastrukturo (kanalizacija, voda, elektrika,….) in vso inženirsko – tehnično geodezijo.

Do strank pristopamo individualno; na podlagi vaših želja izdelamo popis del in ga ovrednotimo, nato pa čim hitreje, ažurno in korektno naredimo delo.

PODATKI PODJETJA

Davčna številka: 67379567
Matična številka : 5471532000
Transakcijski račun : IBAN SI56 0202 2001 6984 369 (Nova LB Ljubljana)

KONTAKTI PODJETJA

Geokat d.o.o.
Ulica Ane Galetove 15, 1290 Grosuplje, Slovenija
Telefon: 01 786 61 70, 041 619 081
geokat@geokat.si

8953932c-3c81-40d1-850e-1bccb1c9db63