EVIDENTIRANJE NEPREMIČNINE

Evidentiranje stavbe je postopek, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom oziroma stanovanjem (enostanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža ipd.).

(''Določitev zemljišča pod stavbo'', klik za tekst ''Vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb'')

Postopek se izvede, če:

 • stranka želi vpisati objekt v zemljiško knjigo in si s tem pridobiti lastništvo nad stavbo,
 • stranka želi najeti hipotekarni kredit,
 • stranka želi prodati oziroma kupiti stavbo, ta pa v katastru in zemljiški knjigi ni evidentirana,
 • pri dedovanju stavba ni vpisana v zemljiško knjigo.
 • stranka želi pridobiti hišno številko.

Potek postopka:

 • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
 • na terenu se odmeri zemljišče pod stavbo in vsi podatki, ki so potrebni za vpis stavbe v kataster stavb, vključno s površinami prostorov v stavbi,
 • izdelava elaboratov določitve zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb,
 • oddaja elaboratov na geodetsko upravo,
 • geodetska uprava izda sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo in sklep o vpisu stavbe v kataster stavb,
 • avtomatsko se stavba vpiše še v zemljiško knjigo.

Cena storitve je odvisna od velikosti objekta, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

2555a287-f475-4e06-b756-59669c8da370