IZRAVNAVA MEJE

Pri izravnavi meje se spremeni potek parcelne meje, pri čemer pa se površina manjše parcele lahko zmanjša za največ 5%.

V tem postopku ostanejo parcelne številke enake, spremenijo se samo površine parcel.

Izravnava meje se izvede, če:

  • je obstoječa meja take oblike, da ne omogoča optimalne izrabe površine parcele,
  • se mejaša odločita za spremenjen potek meje, pri čemer površini parcel ostaneta približno enaki.

Če obstoječa parcelna meja ni urejena, se mora pred izravnavo opraviti še ureditev dela meje tistih parcel, ki se jih bo izravnani del meje dotikal.

Postek postopka:

  • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
  • če obstoječa parcelna meja ni urejena, je potrebno pred izravnavo meje izvesti še postopek ureditve meje,
  • na terenu se izvede izravnava meje, nova meja se označi z mejniki, stara meja se ukine,
  • izdelava elaborata izravnave meje,
  • oddaja elaborata na geodetsko upravo,
  • geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje.

Cena storitve je odvisna od števila novih mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

9425107e-53a5-4fed-84f3-0ec0017a6d14