VPIS STAVB IN DELOV STAVB

Vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb se izvede, če:

 • stranka želi vpisati objekt v zemljiško knjigo in si s tem pridobiti lastništvo nad stavbo,
 • stranka želi najeti hipotekarni kredit,
 • stranka želi prodati oziroma kupiti stavbo, ta pa v katastru in zemljiški knjigi ni evidentirana,
 • pri dedovanju stavba ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • stranka želi stavbo razdeliti na več delov,
 • se na večstanovanjski stavbi vzpostavlja etažna lastnina,
 • stranka želi pridobiti hišno številko.

Pred vpisom stavbe v kataster stavb mora biti določeno zemljišče pod stavbo.

Potek postopka:

 • stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
 • na terenu se odmerijo vsi podatki, ki so potrebni za vpis stavbe v kataster stavb, vključno s površinami prostorov v stavbi,
 • izdelava elaborata vpisa stavbe v kataster stavb, kjer je razvidno število delov stavbe in njihova prostorska razporeditev v stavbi,
 • oddaja elaborata na geodetsko upravo,
 • geodetska uprava izda sklep o vpisu stavbe v kataster stavb,
 • avtomatsko se stavba vpiše še v zemljiško knjigo,
 • za vpis lastništva na posameznih delih stavbe oziroma stanovanjih je potrebno priložiti še akt o ustanovitvi etažne lastnine.

Cena storitve je odvisna od velikosti objekta in števila delov stavbe oziroma stanovanj, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

7d2e508f-f607-4e30-b120-e17de71db96b